Малчо Николовъ
Пенчо Славейковъ

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
Малчо Николовъ
Заглавие
Пенчо Славейковъ
Алтернативно заглавие
Пенчо Славейков
Подзаглавие
Животъ, личностъ и дѣло
Тип
Биография, Литературна критика
Език
български
Категория
Литературознание
Жанр
Биография, Литературознание, Научна студия
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)


Издател
„Хемусъ“, А. Д. за книгопечатане и издателство
Град на издателя
София
Година на издаване
1940
Печатница
Печатница „Право“, „Бачо Киро“ 2 — София

Носител
хартия

УДК
886.7.09(092)+92 Славейков, Пенчо

Анотация
Макар Пенчо Славейков да получи вече общо признание, и сега — двадесет и седем години след смъртта му — той не е заел онова място в душите и съзнанието ни, което заслужава: за голяма част от интелигенцията ни все още остава чужд, недостъпен, малко познат. А тъкмо той носи най-положителните качества на българския дух: копнеж по култура, високи духовни стремежи, творческа воля и дълбоко осмислен, бих казал, културен национализъм. Защото онова, което у Вазова е повече инстинкт, у Славейкова е културно съзнание и воля. Него наистина можем да тачим като представител на същинското възраждане у нас — в онзи висок културен смисъл, който му придаваше той.
Съдържание
Уводни думи — стр. 3
Животописни бележки — стр. 5
Личност — стр. 22
Чужди влияния — стр. 30
Домашни влияния — стр. 57
Творецът — стр. 61
Философски поеми и песни — стр. 62
Битови поеми и песни — стр. 73
Лирика — стр. 89
Писмата на Славейкова — стр. 96
„Кървава песен“ — стр. 98
Славейковата проза — стр. 127
Заключителни думи — стр. 139
Библиография — стр. 140
Бележки
Физическо описание: 144 с. ; 25 см.

Описание: Пенчо Славейков : Живот, личност и дело / Малчо Николов . — София : Хемус, 1940. — 144 с. ; 19 см.

Страница 4 е празна.

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. COBISS: Физическо описание
2. iLib — Регина — Обединен каталог на регионалните библиотеки: УДК
2. Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Варна: Описание; дигитално копие
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии
...

Корици 1