Промени – П. К. Яворов – Любен Георгиев

dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Array
Array
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Библиотека бележити българи
П. К. Яворов
Подзаглавие
П. К. Яворов
Заглавие на том
книга дванадесета
Категория
···················· Биографии и автобиографии
УДК
82Б.3(092)
Тип
роман; биография
Националност
българска
Анотация
Литературата е в голяма степен мерило за културния напредък на народите. И ние мислим, че ще заслужим вниманието на външния свят в литературно отношение само в един случай. Не инак, освен ако успеем да се наредим при чужденците с нещо свое, оригинално българско. Всичко друго, макар гениално, което бихме могли да създадем, няма ли най-напред отпечатъка на нашата българска душа, то не ще да има и никаква цена за широкия чужди свят. Защото чужденецът всякога ще може да ни посо¬чи купища натрупана през вековете „стока“ от вида, с който в случая бихме могли да му се похвалим.
П. К- Я в о р о в
„Литературата е в голяма степен мерило за културния напредък на народите. И ние мислим, че ще заслужим вниманието на външния свят в литературно отношение само в един случай. Не инак, освен ако успеем да се наредим при чужденците с нещо свое, оригинално българско. Всичко друго, макар гениално, което бихме могли да създадем, няма ли най-напред отпечатъка на нашата българска душа, то не ще да има и никаква цена за широкия чужди свят. Защото чужденецът всякога ще може да ни посочи купища натрупана през вековете «стока» от вида, с който в случая бихме могли да му се похвалим.“
— П. К. Я в о р о в
Съдържание
* * * встъпление 11
Г лава първа. Потекло 15
Г лава втора. Социалист 33
Г л а в а трета. Ранно творчество 61
Глава четвърта. Социални напеви 7j
Глава пета. Хайдушки копнения 109
Г л а в а ш е с т а. Поет на страданието 1S1
Г л а в а с е д м а. „ . . . И аромат на рози, покъсани без жал ..." .221
Глава о с м а. Две хубави очи . 241
Глава девета. Драми 289
Глава десета. Поетика 325
Глава единадесета. Гибелта на поета .... 355
* * * Встъпление / 11
Глава първа. Потекло / 15
Глава втора. Социалист / 33
Глава трета. Ранно творчество / 61
Глава четвърта. Социални напеви / 77
Глава пета. Хайдушки копнения / 109
Глава шеста. Поет на страданието / 181
Глава седма. " . . . И аромат на рози, покъсани без жал …" / 221
Глава осма. Две хубави очи / 241
Глава девета. Драми / 289
Глава десета. Поетика / 325
Глава единадесета. Гибелта на поета / 355
Издателска поредица
Библиотека „Бележити българи“
№ в поредицата
12
Причина защо е непълен
липсва инфо
Липсва страница с библ. информации
Тираж
22 100
Поредност на изданието
първо
Издател
Издателство на Отечествения фронт
Град на издателя
София
Година на издаване
1972
Цена
1,86 лв.