Промени – Кървави разкази – Александър Чакъров

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
60/90/16
УДК
886.7-32
ISBN
978-954-28-1940-0
Тип
сборник разкази
Националност
българска
Анотация
Несломимият балкански дух населява дивите, неподправени разкази на Александър Чакъров. В тях и мъжете, и жените защитават честта си с нож в ръка, не се страхуват от смъртта, а от срама. Един от разказите — „Балканска мадона“ — е включен в немската антология „Българските разкази на XX век“ редом с творби от Емилиян Станев, Николай Хайтов и Йордан Радичков. „Кървави разкази“ се вписват в традицията на живата, мощна българска проза, представена и от „Трънски разкази“ и „Балканска сюита“ на Петър Делчев, „Възвишение“ на Милен Русков и „Калуня-каля“ на Георги Божинов.

Александър Чакъров не е от „сложните“ прозаици, които си служат с лявата ръка, за да почешат при нужда дясното си ухо. Неговите разкази са написани прямо, на висок драматичен глас, без никаква литературна козметика и обременяващи ги „вътрешни лирически монолози“… Разказите на Чакъров не са скучни, а за нашата съвременна проза това е рядко явление. Те имат безспорното право на литературен живот, при цялата широка възможност да бъдат оспорвани от изтънчената критика.
— Николай Хайтов
Рекламни коментари
Всяка една история е в състояние брутално да ви разкъса, разпилее и после сбере на безформена купчинка за кървав помен с ракия и барут.
— Петър Делчев, автор на „Трънски разкази“
Съдържание
Арнаутската краста на Господ Бог / 7
Таньо Войвода / 16
Романс за палача / 23
Македонска стрелба / 36
Синята пустиня / 43
Бог за безбожници / 54
Нощите на една вдовица / 65
Роби на свободата / 75
Мъж за ден! Мъж за Великден! (писмо на една банскалийка) / 84
Войната на Шинбилин / 94
Безгрешен грях / 103
Зарови ме в небето / 113
Балканска Мадона / 121
Други полета
С пълни авторски права:
Александър Чакъров, автор / Дамян Дамянов, художник на корицата
Бележки
Празна е стр. 6.

1-во издание: 1992 със загл. Балканска мадона, на изд. Хирон-Варна, в сер. Поредица Юноша
Източници
- Сиела: месец издаване
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
печатна база Сиела
Излязла от печат
Декември 2015
Печатни коли
8
Поредност на изданието
второ
Град на издателя
София
Адрес на издателя
1510, бул. Владимир Вазов № 9
Цена
10,00 лв.
Отговорен редактор
Христо Блажев
Редактор
Ганка Филиповска
Коректор
Стойчо Иванов
Предпечатна подготовка
Петър Дамянов