Промени – Билките във всеки дом – Проф. д-р Душка Станева Стойчева; К. м. …

Борислав ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Проф. д-р Душка Станева Стойчева; К. м. н. доц. Диана Иванова Панова; К. ф. н. н. с. I ст. д-р Лиляна Лозанова Райнова; доц. Иван Асенов Иванов к. ф. н.
Други автори
Проф. д-р Душка Станева Стойчева; К. м. н. доц. Диана Иванова Панова; К. ф. н. н. с. I ст. д-р Лиляна Лозанова Райнова; доц. Иван Асенов Иванов к. ф. н.
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Проф. д-р Душка Станева Стойчева; К. м. н. доц. Диана Иванова Панова; К. ф. н. н. с. I ст. д-р Лиляна Лозанова Райнова; доц. Иван Асенов Иванов к. ф. н.
Номер
61/023
Анотация
Книгата съдържа данни за над 200 от най-разпространените у нас и широко използувани в народната и научната медицина/лечебни, растения. Описано е тяхното приложение за лечение и профилактика на някои остри и хронични заболявания. Дадени са рецепти за билкови смеси, които могат да се използуват в домашни условия. Специални глави са посветени на употребата на билките в козметиката, натравянията с лечебни растения и мерките, които трябва да се вземат в такива случаи.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели.
Съдържание
Предговор издание 5
Предговор към първото издание 6
По-често използувани научни термини 7
Увод 9
1. Лечебни растения в нашия живот 11
2. Как да си набавим билки за домашна употреба 13
2.1. Официнални и неофицинални лечебни растения и дроги. Билки, отпускани от билковите аптеки и от аптеките с билкови сектори 13
2'2 Събиране, пречистване, сушене и съхранение на билките в домашни
условия 14
3. Приготвяне на лекарства от лечебни растения в домашни условия 18
4. Биологично активни вещества в лечебните растения 21
4.1. Гликозиди 23
4.2. Алкалоиди 24
4.3. Танини (дъбилни вещества) 25
4.4. Етерични масла 26
4.5. Полизахариди 27
5. Използуване на билките при различни заболявания 27
5.1. Билки, използувани при болести на храносмилателната система .27
5.1.1. Билки с апетитовъзбуждащо и стимулиращо стомашната секреция
действие 35
5.1.2. Билки, които се прилагат при язвена болест, гастрит и хиперацидитет 42
5.1.3. Билки с противовъзпалително, болкоуспокояващо и противоспастично действие 46
5.1.4. Билки, употребявани при запек (със слабително и очистително действие)56
5.1.5. Билки с карминативно (газогонно) действие 60
5.1.6. Билки с антидиарично и адстрингентно действие 66
5.1.7. Билки, използувани при чревни паразити 69
5.1.8. Билки, използувани при чернодробни и жлъчни заболявания 78
5.1.9. Билкови чаеве за лечение на заболявания на храносмилателната система 84
5.2. Билки, използувани при заболявания на дихателната система 110
5.2.1. Билкови чаеве за лечение на заболявания на дихателната система 113.
5.3. Билки, използувани за лечение на заболявания на сърдечно-съдовата
система 113
5.3.1. Билки, използувани при хипертония 119
5.3.2. Билки, използувани при атеросклероза и коронаросклероза 122
5.3.3. Билки, използувани при сърдечна недостатъчност 127
5.3.4. Билки с капиляроукрепващо и веноукрепващо действие 129
5.3.5. Билки, използувани при намален съдов тонус и ниско артериално
налягане 130
5.3.6. Билкови чаеве за лечение на сърдечно-съдови заболявания 132
5.4. Билки, използувани при нарушено кръвосъсирване и анемии 138
5.4.1. Билкови чаеве, прилагани при анемии и кръвотечения 139
5.5. Билки, използувани при заболявания на отделителната система ...155
5.5.1.Билкови чаеве за лечение на бъбречни заболявания 155
5.6. Билки, използувани при заболявания на половата система 158
5.6.1.Билкови чаеве, които се прилагат при заболявания на половата система 163
5.7. Билки, използувани при нарушения на обмяната на веществата 165
5.7.1. Билки, използувани при захарна болест (диабет) 165
5.7.2. Билкови чаеве, използувани при захарна болест 170
5.7.3. Билки, използувани при хиповитаминози 170
5.8. Билки, използувани при нарушени функции на централната нервна
система 171
5.8.1. Билки с успокояващо действие върху централната нервна система 172
5.8.2. Билки със стимулиращо, тонизиращо централната нервна система
действие 179
5.8.3. Билки, използувани при хроничен алкохолизъм 181
5.8.4. Билкови чаеве със седативно (успокояващо) действие 1#2
5.9. Билки, използувани при заболявания на опорно-двигателния апарат
5.9.1. Билкови чаеве за лечение на хронични ставни заболявания 186
5.10. Билки, използувани за лечение на кожни болести 187
5.10.1 Билкови чаеве за лечение на кожни заболявания 192
6. Билките в козметиката 194
6.1. Билките при козметични ефекти на кожата 194
6.2. Билките при козметични дефекти на косата 197
7. Отравяния с лечебни растения 199
7.1. Общи прояви на отравянията с лечебни растения 200
7.2. Действие на някои отровни растения върху човешкия организъм и
лечение на отравянията 201
Допълнения 211
Книгопис 213
Указател на българските наименования на растенията 215
Указател на латинските наименования на растенията 219