Промени – Средновековни китайски новели

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
895.1-32
Печатница
Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
ДПК „Димитър Благоев“
Поредност на изданието
Първо издание
първо
Издател
„Народна култура“
ДИ „Народна култура“
Поръчка
№ 1363
1363
№ в Моята библиотека
8142
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“
Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
Поредност на изданието
първо
Първо издание
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
ЗК
996-5c8b9147db157.jpg
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой сканове
0
10
Бележки
В тази книга Бора Беливанова е записана с друга фамилия: Бора Друмева
В тази книга Бора Беливанова е записана с друга фамилия: Бора Друмева.

Страници 2, 12 и 89 са празни.