Книги
Оформление на корица: ИК „Световна библиотека“ 1