Книги
Оформление на корица: „Megachrom“ Петър Христов 1