Книги
Причина защо е непълен: Много отдавна липсва както предна корица, така и самата книга. 1