Книги
Подзаглавие: Български притчи или пословци и характерни думи събрани от Петко Р. Славейков 1