Книги
Подзаглавие: Под манастирската лоза; Аз, ти и той; Черни рози; Пижо и Пенда и др. 1