Книги
Преводач: Валентин Калинов (превод от старогръцки и латински, редакция) 1