Книги
Алтернативно заглавие: История на пластичните изкуства 12