Книги
Художник: Аглика Маринова Чонева-Стоилова, художествено оформление на корицата, 2007 1