Книги
Автор: доц. инж. Велчо Г. Рашеев, к.т.н. инж. Ерих А. Mapтон, инж. Кирил А. Топалов, проф к.т.н. инж. Крум Я Дживанов, доц инж. Марин Ц. Чешмеджиев, инж. Недко Д. Недев, инж. Йснко Н. Стоянов 0