Книги
Съставител: Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ 1