Книги
Компютърна обработка: ЕТ „Алкор“ — Владислав Кирилов 2