Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“ ООД, Румяна Захариева 1