Книги
Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Силвия Николова 11