Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“, Анна Балева 6