Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“, Екатерина Иванова 4