Книги
Компютърна обработка: „Компютър Арт — Бояджиев“ 2