Книги
Оформление на корица: Издателска къща „Плеяда“ 1