Книги
Оформление на корица: SJI Associates, Inc 11