Книги
Оформление на корица: А. Ферагути, Е. Нарди, А. Г. Сарторио 1