Книги
Оформление на корица: Данте Габриел Росети 1