Книги
Оформление на корица: ИК „Вузев“ — Огнян Стайчев 1