Книги
Оформление на корица: Рекламна агенция „Агора“ 1