Книги
Оформление на корица: Henri Serres Cousine 1