Книги
Художник на илюстрациите: Димитър Катерински 2