Книги
Художник на илюстрациите: Димитър Трендафилов 2