Книги
Художник на илюстрациите: Димитър Стоянов — Димо 1