Книги
Isbn Clean: 954-01-1805-0 1

Автор
Димитър Мърваков, Виктор Иванов
Заглавие
Сборник задачи по физика 9–10 клас
Категория
Учебна литература
Редактор
Лилия Гочева
Художник
"Студио К-дизайн" ЕТ
Художествен редактор
Веселин Цаков
Технически редактор
Йорданка Иванова
Издател
„Просвета — София“ АД
Година на издаване
2005
Носител
хартия
ISBN
954-01-1805-0
Въведено от
Еми
Isbn Clean
9540118050
Записът е непълен.