Книги
Оформление: Петър Станимиров (оформление на поредицата) 8