Книги
Други автори: акад. Петко Ст. Стайнов (предговор) 1