Книги
Други автори: о.з. ген.-майор Т. Бояджиев (предговор) 1