Книги
Предпечатна подготовка: „Компютър Арт — Бояджиев“ 11