Книги
Предпечатна подготовка: „Слово“, Диляна Петърчева 2