Книги
Предпечатна подготовка: „Хеликон“ — Казанлък 1