Книги
Печатница: Държавна печатница „Д. Благоев“ — Пловдив 2