Книги
Печатница: Държавна печатница „Тодор Димитров“ кл. 3 — София 1