Книги
Печатница: Държавна печатница „Тодор Димитров“, София 1975 1