Книги
Печатница: Държавна печатница „Тодор Димитров“, кл. 1 — София 1