Книги
Печатница: Държавна печатница „9 Септември“ — София 1