Книги
Печатница: Печатница на Държавно военно издателство 21