Книги
Печатница: Печатница „Ст. Василев“ — ул. „Цар Шишман“ № 24 1