Книги
Печатница: Централна Печатница на X. Геннадиевъ — Пловдивъ 1