Книги
Печатница: на Националния съвет на Отечествения фронт 13