Книги
Печат: Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“, София 1969 1