Книги
Печат: Държавна печатница „Ат. Стратиев“ – Хасково 2