Книги
Издател: Български писател, Държавно военно издателство 1